zpět

Specializujeme se na distribuované zpracování transakcí v nepříznivých síťových prostředích.

Vyvíjíme mobilní aplikace, které trvale podporují komplexní obchodní procesy v místě poskytování služby, bez ohledu na dostupná síťová připojení a bez potřeby pevně instalované infrastruktury.

Naše technologie se věnuje podnikům, které jsou ze své podstaty závislé na dálkově provozovaných jednotkách.

Naši současní zákazníci podnikají v dopravě a jako záchranáři. Řešení, která nabízíme, těmto podnikům umožňují pracovat skutečně nezávisle na síťových podmínkách a infrastruktuře ve vzdáleném místě poskytování služby.

 

Naše řešení jsou založená na naší technologii replikace mobilních podnikových transakcí

Umožňují mobilním operačním jednotkám mít všechna požadovaná data kdykoli k dispozici. Když je dostupné síťové připojení, mobilní aplikace se synchronizují s datovým centrem. To probíhá bez vědomí uživatele. Naše technologie podporuje ucelenost dat pro všechny mobilní jednotky, v souladu s centrálou. Místně dostupná data umožňují použití aplikací, které minimalizují dobu odpovědi systému (okamžitá odpověď na interakce uživatele) a optimalizují místní produktivitu.

Veškerý náš software funguje na levném spotřebitelském hardwaru, na žádost našich zákazníků, kteří požadují okamžitě dostupnou náhradu v případě poruchy hardwaru.

V datovém centru obchodní transakce zpracováváme okamžitě, jakmile jsou přijaty z mobilních jednotek. Díky tomu má centrála aktuální přehled o všech aktivitách jednotek v terénu.

 

Our Team

  • Claus Fischer
  • Franz Fasching
  • Georg Hundegger
  • Rainer Sabelka

 

TXticket - Decentralizovaný systém prodeje železničních jízdenek

Softwarový systém pro prodej a kontrolu železničních jízdenek, vhodný k online i offline provozu ve vlacích a na webových stránkách.

Integruje prodej jednoduchých jízdenek, palubních produktů, sezónních jízdenek, předplacených karet a kuponů/poukazů. Veškeré produkty mohou být prodány, zkontrolovány (použity) a zrušeny a tyto operace mohou probíhat ve vlaku i na webových stránkách.

Každá operace se replikuje do mobilní databáze v každém vlaku. Replikace je takřka okamžitá, aby nedocházelo k podvodům a opakovanému používání jízdenek. Je možný i offline provoz v místech nulového bezdrátového pokrytí a uživatelé nezaznamenají rozdíl mezi provozem online a offline.

Ve vlacích jsou možné platby v hotovosti a kartou. Každá operace (prodej, použití, zrušení) s každou jízdenkou se zaznamenává spolu s detailní informací o čase, místě (GPS) a zainteresovaných osobách, ačkoli zákazník samozřejmě zůstává anonymní. Vzniká detailní informace pro účetní systémy, ovšem může být konsolidovaná podle potřeb účetních oddělení.

Každou jízdenku je možné sledovat před použitím i po něm; množství informací viditelných pro majitele jízdenky je možné zvolit.

Systém prodeje jízdenek TXticket je používán společností WESTbahn v každodenním provozu.

 

EIS - Einsatzinformationsssytem der österreichischen Bergrettung

Systém pro vkládání dat a informací určený pro distribuovaný provoz pro Rakouskou horskou záchrannou službu.

EIS nabízí kombinaci online služeb a offline dostupného klienta Windows, který funguje v mnoha verzích Windows (Windows 2000 a výše). Soustředí se na spolehlivý provoz klienta na značně rozmanitém hardwaru v privátním vlastnictví sboru dobrovolných horských záchranářů.

 

Otisk razítka

Medieninhaber (Responsible for all content):

TXware Transaction Software GmbH
Gudrunstraße 137/5/29
1100 Wien

 

Kontakt/Contact:

Email: sales@txware.com
Telefon/Phone: +43-664-6211972

Umsatzsteuer-ID/VATIN: ATU61707567
Firmenbuchnummer/registration number: 259385z

Firmengericht/Jurisdictional court: Handelsgericht Wien
Rechtsform/Legal form: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Aufsichtsbehörde: Magistratisches Bezirksamt des V. Bezirks
Mitglied der Wirtschaftskammer Wien